Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.tiskplachty.cz/www/plugins/system/gantry/gantry.php on line 406
Dodací podmínky

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /www/doc/www.tiskplachty.cz/www/libraries/gantry/core/renderers/gantrymodulesrenderer.class.php on line 85
pátek, červen 18, 2021

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /www/doc/www.tiskplachty.cz/www/libraries/gantry/core/renderers/gantrymodulesrenderer.class.php on line 85

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /www/doc/www.tiskplachty.cz/www/libraries/gantry/core/renderers/gantrymodulesrenderer.class.php on line 85

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /www/doc/www.tiskplachty.cz/www/libraries/gantry/core/renderers/gantrymodulesrenderer.class.php on line 85

Dodací podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky, dále jen „OP“ jsou platné pro nákup na internetových stránkách tiskplachty.cz a upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti výroby a prodeje reklamních plachet, vlajek, reklamních předmětů, a propagačních výrobků firmy webpres.cz - Václav Biolek dále jen „výrobky“.

OP jsou platné pro prodávajícího Ing. Václav Biolek, Janovice 479, 739 11, IČ: 689 085 47
DIČ: CZ7908094997 a pro kupujícího (spotřebitel, zákazník). Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci obchodní činnosti. Ostatní kupující jsou podnikatelé, kteří nakupují zboží za účelem své obchodní činnosti.

1) Objednávka kupujícího je zároveň návrhem kupní smlouvy.

Kupní smlouva je uzavřena až ve chvílí doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího (dokončení objednávky v objednávkovým formuláři – potvrzující E-mail). Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že je seznámen s OP a souhlasí s nimi.

Prodávající má právo objednávku zrušit před uzavřením kupní smlouvy, pokud se již nabízené výrobky nemůže dodat z důvodu vyprodání zásob. V tomto případě bude kupující vždy kontaktován e-mailem nebo telefonicky a vyrozuměn o stavu věci. Vždy se naše společnost bude snažit nabídnout náhradní řešení, aby byl kupující spokojený.

2) Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy 

dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, doporučujeme postupovat takto: Kontaktujte nás e-mailem s tím, že odstupujete od smlouvy s uvedením čísla objednávky a nebo var. symbolu na faktuře, data nákupu a případně adresy nebo čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14denní vymezené lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pro zaslání zboží zpět prodávajícímu je nutné posílat zboží takto: zboží musí být nepoškozené, zboží musí být vráceno kompletní (včetně všech věcí, které kupující nabyl na základě kupní smlouvy – např. transportní váček, atd.), společně se zbožím musí být zaslán zpět doklad o koupi zboží nebo jeho kopie. Zboží prosím zasílejte na adresu: Ing. Václav Biolek, Janovice 314, 73911 Janovice.

3) Ceny a fotky na internetových stránkách jsou aktuální.

V případě neaktuálnosti cen, je prodávající povinen tuto skutečnost oznámit zákazníkovi formou e-mailu. Fotografie produktů jsou aktuální.

4) Rozpor s kupní smlouvou

Rozpor s kupní smlouvou - § 616 Občanského zákoníku

a) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

b) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

c) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

d) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

5) Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity. Zákazník využíváním služeb tohoto elektronického obchodu uděluje souhlas ke shromaždování osobních údajů. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace.

Proč se registrovat

- Zaregistrujte se a můžete obdržet slevu až 15%

- Zapamatujeme si Vás a věrnost se u nás vyplácí

- Maximálně 1x za 2 měsíce Vám zašleme novinky

Číst dál...